Mateusz+%281%29.jpg

Mateusz Pilutkiewicz

Prowadzi zajęcia związane z analizą ruchu i czuciem własnego ciała. Na co dzień pracuje w gabinecie fizjoterapii i osteopatii. Wieczny student (podobno człowiek uczy się całe życie). W pracy zawodowej kieruje się mottem: "Łańcuch jest tylko tak mocny jak najsłabsze jego ogniwo”.

 

Mateusz Pilutkiewicz – nauczy Was na nowo raczkować, chodzić, a potem biegać. Z nim odkryjecie jak niesamowitym mechanizmem jest nasze ciało. Na sali spokojny, cierpliwy.  Lubi czepiać się szczegółów, uparciuch prawidłowej techniki. Taniec zna głównie z imprez towarzyskich. 

Absolwent akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku, gdzie ukończył studia magisterskie na kierunku Fizjoterapia. Doświadczenie zawodowe zdobywał w gabinetach masażu i fizjoterapii, współpracując z klubami sportowymi oraz jako wykładowca, ucząc przyszłych Techników Masażystów.

Pomimo tego, że fizjoterapia nieodłącznie kojarzy się z masażem klasycznym, jest on zwolennikiem terapii specyficznie ukierunkowanej na pracę z punktami spustowymi, czyli w odniesieniu do anatomii funkcjonalnej i diagnostyki w obszarze układu nerwowo-mięśniowo-szkieletowego. Ten nurt jego pracy spowodował, że stał się jeszcze bardziej dociekliwy w poszukiwaniu relacji między strukturą a funkcją tego układu, a to znalazło swoje przełożenie w rozpoczęciu nauki na kierunku Osteopatia w  Flanders International College of Osteopathy. 

W swojej pracy wykorzystuje umiejętności manualne oraz zwraca szczególną uwagę na ćwiczenia oraz autoterapię. Dzięki wiedzy osteopatycznej oraz doświadczeniu fizjoterapeutycznemu podchodzi do każdego w sposób jak najbardziej holistyczny, ponieważ “kiedy jakaś funkcja odbiega od normy, ma to wpływ na całą gospodarkę organizmu”. cyt. Dr Andrew Taylor Still.

Prywatnie interesuje się sportami siłowymi oraz treningiem funkcjonalnym.
Do swoich sukcesów sportowych zalicza zdobycie Mistrzostwa Polski w Trójboju siłowym.

Dodatkowe kursy:

  • Kurs kinesiotaping.

  • Masaż Tkanek Głębokich i Rozluźnianie Mięśniowo-Powięziowe.

  • Masaż tensegracyjny.